Verksamheten vid Sibeliusmuseum övergår fr.o.m. den 1.1.2019 till Stiftelsen för Åbo Akademi

Grunden till Sibeliusmuseums verksamhet finns i det musikvetenskapliga och musikhistoriska material som insamlades av professor Otto Andersson, de så kallade ”musikhistoriska samlingarna vid Åbo Akademi”. Med Jean Sibelius samtycke ändrades namnet år 1949 till Sibeliusmuseum. Sibeliusmuseum har sedan 1968 verkat i en för ändamålet ritad byggnad av Woldemar Baeckman. Sibeliusmuseums verksamhet har tidigare varit en del av Åbo Akademi.

Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, 20500 Åbo

Personalens nya e-postadresser fr.o.m. 11.1 är förnamn.efternamn(at)stiftelsenabo.fi, telefonnummer enligt nedan.

Intendent

Inger Jakobsson-Wärn 020 786 1473, mobil 050 409 6422

Museipedagog

Unna Toropainen 020 786 1474, mobil 050 409 6436

Museisekreterare

Anna Engberg 020 786 1472, mobil 050 362 5828

Amanuens

Sanna Linjama-Mannermaa 020 786 1476

Arkivamanuens (deltid)

Henrica Lillsjö 020 786 1475