Samlingar & museer

Med tillkomsten av Åbo Akademi blev det naturligt att enskilda donatorer, enligt utländsk förebild, gjorde donationer i syfte att dessa skulle användas i undervisningen och i vetenskapligt syfte.

Universitetssamlingar har ursprungligen uppkommit i syfte att tjäna undervisning och forskning. Samlingar har traditionellt bestått av böcker, handskrifter, konstverk, prydnadsföremål, biologiska och geologiska enheter. Många av donatorerna har ofta haft en personlig anknytning till universitetet.

 

Museet Ett Hem

Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène donerade sitt hem med lösöre till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1928. Museet ”Ett hem” verkade i deras hem på Tavastgatan 30 till krigsutbrottet 1939. Museet återinvigdes år 1965 i en enklare träbyggnad på Biskopsgatan 14. I samlingarna ingår inhemsk sekelskifteskonst, möbler, ryor, tenn, glas och porslin.

Läs mera

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands enda egentliga musikmuseum. Ett urval av museets över 1800 traditionella instrument från olika håll i världen är utställda. Jean Sibelius livsverk presenteras i en egen utställning.

Läs mera

Konstsamlingarna

Konstsamlingen har tillkommit via donationer och omfattar oljemålningar, grafik, skulpturer och verk i blandteknik. Tyngdpunkten ligger på inhemsk konst från 1800- och 1900-talen samt  akademikerporträtt. Samlingarna finns framme i våra fastigheter och museer. Kontakt: intendent Ulrika Grägg.

Läs mera

Övriga samlingar

De sjöhistoriska samlingarna är deponerade hos Forum Marinum i Åbo där det sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi fungerar. Mynt- och medaljsamlingen är deponerad hos Egentliga Finlands landskapsmuseum sedan år 1987.
Geologisk-mineralogiska samlingarna handhas av ämnet geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. De biologiska samlingarna är deponerade vid Turun yliopistos växt- och djurmuseum.

Casa Haartman

Casa Haartman ritades av Erik Bryggman och uppfördes för paret Haartman 1925-26. Konstnärshemmet är bevarat intakt med möbler, böcker samt en konstsamling med verk av bl.a. Victor Westerholm, Fanny Churberg, Helene Schjerfbeck och Axel Haartman. Axel August Haartman (1877 -1969) var konstnär, konstkritiker och författare, gift med Hedvig (f. Stolpe). Han verkade som intendent för Åbo Konstmuseum i 30 år och var en central gestalt inom konstlivet i Åbo.

 

Läs mera