Styrelse

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörande av ändamålet. Styrelsen svarar för tillsynen av att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett kalenderår i gången. Styrelsen sammanträder i medeltal  7 gånger per år.

Styrelsen 2018

  • Kommerserådet Peter Boström, ordförande
  • EM Ebba Dåhli
  • EM, företagare Timo Ketonen
  • Advokat, jur. dr. Gisela Knuts, viceordförande
  • DE Johan Kronberg
  • Senior Advisor Jan Lång
  • PM, riksdagsledamot Stefan Wallin
  • Skattmästare Lasse Svens, styrelsens föredragande.
  • Ekonomidirektör Marian Westerlund, styrelsens sekreterare