Organisation

Operativ verksamhet

Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande direktör som benämns skattmästare. Skattmästaren svarar för att verksamheten är i linje med stiftelsens ändamål och för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Styrelse

Styrelsen har sju medlemmar som utses av delegationen med en  mandattid på tre kalenderår. I styrelsen ska båda könen vara representerade. Styrelsemedlemmarna är medlemmar av delegationen.

 

Delegationen

Stiftelsens för Åbo Akademi delegation består för tillfället av 48 medlemmar. Delegationens medlemmar företräder ett tvärsnitt av det omkringliggande samhället.

Verksamhetsberättelser

Inblick

Stiftelsens årsmagasin Inblick lyfter fram aktuella satsningar och teman. Läs tidningen här.