Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutet grundades år 1959 som resultat av en omfattande donation av Uno och Olly Donner. Avsikten med donationen är “[…]att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning[…]”. Detta syfte tillgodoser Donnerska institutet genom att upprätthålla ett vetenskapligt specialbibliotek, som är det största på sitt område i Norden, stöda forskning inom institutets område genom stipendier och pris, skapa och upprätthålla internationella nätverk samt anordna symposier och seminarier. Institutet ger också ut en publikationsserie och en vetenskaplig tidskrift, bägge referentgranskade och tillgängliga open access.

Föreståndare för Donnerska institutet är docent Ruth Illman, tfn 020 786 1462.

Institutet verkar i Humanisticum, Biskospgatan 13, Åbo. Biblioteket är öppet för allmänheten vardagar kl. 9-16, kontakt: tfn 020 786 1451, donner.institute@abo.fi

Läs mera om Donnerska institutet.