Institut

Stiftelsen för Åbo Akademi stöder vetenskaplig forskning bl.a via de institut som verkar i anslutning till stiftelsen. Instituten bedriver fristående verksamhet med egen personal och egen ledning.

Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades av delegation den 12 juni 1972. Forskningsinstitutet har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

Läs mera

Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning grundades år 1959 och baserar sig paret Olly och Uno Donners donation. Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutets uppgift är att befrämja religionsvetenskaplig forskning.

Läs mera