Info för hyresgäster

Info för hyresgäster

Här finns praktisk information samlad för dig som hyr en lägenhet av oss.

 

Kontaktuppgifter

Vid ärenden som gäller hyresavtal och lägenheten kan man kontakta:

Fastighetsassistent Ellen Söderlund, 040 772 3228

Fastighetsövervakare Matti Kaijankoski, 0400 861 276 (Fabriksgatan 7, Slottsgatan 1, Tavastgatan 30, Vesta)

Fastighetsövervakare Kim Pettersson, 040 538 4858 (Domus och utbildningsfastigheterna i Åbo)

E-post: stiftelsen(at)stiftelsenabo.fi eller förnamn.efternamn(at)stiftelsenabo.fi

 

Om man har låst ut sig eller vid ärenden som har med gården att göra kan man kontakta gårdkarlsservicen:

Turun Talo Team Oy

0207 491 491

asiakasposti@taloteam.fi

 

Boendeanvisningar

Åbo

Domus, Biskopsgatan 10

Fabriksgatan 7

Slottsgatan 1

Tavastgatan 30

Vesta, Vårdbergsgatan Sirkkalagatan 26

 

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyresavtal sker skriftligen, antingen via e-post eller med en inlämnad blankett.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad under vilken uppsägningen har skett.

Samtliga utkvitterade nycklar bör returneras och bostaden bör vara städad då bostaden överlåts. Om det vid slutgranskningen konstateras att bostaden inte är i avtalsenligt skick eller att nycklar saknas, avdras städningskostnader, serieläggningskostnader av lås och andra kostnader från hyresgarantin.