Fastigheter

Stiftelsen äger och förvaltar en synnerligen brokig fastighetsmassa som totalt omfattar en lägenhetsyta om ca 135 000 m2. I fastighetsportföljen ingår förutom renodlat kommersiella fastighetsplaceringar även allmännyttiga byggnader som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt. Vid utgången av år 2016 uppgick det uppskattade marknadsvärdet på stiftelsens totala fastighetsinnehav till ca 322 miljoner euro. Av detta belopp utgörs drygt 73 miljoner euro av icke-avkastande fastigheter. De olika fastighetsslagen representerar följande andelar av fastighetsportföljens totala marknadsvärde då banklånen exkluderats:

  • Undervisningsutrymmen 48,9 %
  • Affärslokaler 19,7 %
  • Kontor 19,7 %
  • Bostäder 9,9 %
  • Markområden och övrigt 6,9 %

Aktuella fastighetsprojekt

Reuterska gården, Henriksgatan 9 i Åbo

Renoveringen av den Reuterska gården inleddes maj 2016 och blev klart hösten 2017.  Den sk. Reuterska gården i hörnet av Henriksgatan och Domkyrkogatan uppfördes mellan åren 1861-1863 för den dåvarande hovrättspresident Carl Procopé. Arkitekterna för bostadshuset är den svenskfödde Georg Theodor Chiewitz och hans kollega Frans Lüchou. Byggnaden köptes av stiftelsen redan i början av 1920-talet och har genom åren inrymt bl.a. handelshögskolan, kursbiblioteket och teologiska fakulteten.

Hyr av oss

Stiftelsen för Åbo Akademi äger ca 230 bostäder, främst i Åbo. Här kan du se vilka hyresbostäder som är lediga för tillfället. Du kan också fylla i en fri hyresansökan.

Info för hyresgäster

Här finns praktisk information för dig som redan hyr av oss, om du så letar efter kontaktuppgifter eller fastighetens ordningsregler.

Kontors- och affärsfastigheter

Utbildningsfastigheter

Bostadsfastigheter

Övriga fastigheter