Fastigheter

Stiftelsen äger och förvaltar en synnerligen brokig fastighetsmassa som totalt omfattar en lägenhetsyta om ca 135 000 m2. I fastighetsportföljen ingår förutom renodlat kommersiella fastighetsplaceringar även allmännyttiga byggnader som upplåts till bidragstagare förmånligt eller vederlagsfritt. Vid utgången av år 2016 uppgick det uppskattade marknadsvärdet på stiftelsens totala fastighetsinnehav till ca 322 miljoner euro. Av detta belopp utgörs drygt 73 miljoner euro av icke-avkastande fastigheter. De olika fastighetsslagen representerar följande andelar av fastighetsportföljens totala marknadsvärde då banklånen exkluderats:

  • Undervisningsutrymmen 48,9 %
  • Affärslokaler 19,7 %
  • Kontor 19,7 %
  • Bostäder 9,9 %
  • Markområden och övrigt 6,9 %

Aktuella fastighetsprojekt

I slutet av november 2018 övergår fastigheterna i Åkvarteret mellan Biskopsgatan och Aura å i Åbo från fjärrvärme till jordvärme. I Åkvarterets energirenovering ingår förutom Sibeliusmuseet från 1960-talet också fyra byggnader från 1800-talet. Av dem är Domvillan och Åhuset byggda år 1831, Tryckerihuset 1834 och Humanisticum 1896.

Renoveringen innefattar en modernisering av fastigheternas ventilation, automation och belysning, vilket medför en betydande minskning på fastigheternas energiförbrukning. Därefter  byts fjärrvärmen till jordvärme och -kyla.

Hyr av oss

Stiftelsen för Åbo Akademi äger ca 230 bostäder, främst i Åbo. Här kan du se vilka hyresbostäder som är lediga för tillfället.

Info för hyresgäster

Här finns praktisk information för dig som redan hyr av oss, om du så letar efter kontaktuppgifter eller fastighetens ordningsregler.

Kontors- och affärsfastigheter

Utbildningsfastigheter

Bostadsfastigheter

Övriga fastigheter