Verksamhet

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. I den ordinarie verksamheten ingår även att upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur samt upprätthålla eller deponera bok-,  konst- och vetenskapliga samlingar. Vi äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. Vi delar ut pris, understöd, stipendier och bidrag inom ramen för våra stadgar.

Stiftelsen strävar till att verksamheten skall genomsyras av samhällsansvar och genomslagskraft.