Utställningen ”Konsten med universitet” i Vattenlagret på Vårdberget i Åbo 24.10–11.11.2018

I utställningen ”Konsten med universitet” presenteras bildkonstnär Jan Kenneth Weckmans pigmenttryck. Konstverkens motiv är tanken om universitetet som en konstnärlig figur och en lek, forskandets äventyr och visualiserandet av vetenskapens villkor. I verken tävlar ord och bild mot varandra, speciellt i form av vetenskapliga diagram.

I utställningen finns både nya och äldre verk från Weckmans tidigare produktion. Utställningen är en del av AmosLABs verksamhet, vars syfte är att föra konsten närmare den akademiska miljön och de vetenskapliga metoderna och vetenskapens sätt att möta och bearbeta såväl konkret som teoretiskt material.

Utställningen är en del av Åbo Akademis 100-årsjubileumsprogram. Utställningen är producerad av AmosLAB med understöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Konstnären har även fått understöd av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden och William Thurings stiftelse.

Utställningen ”Konsten med universitet” kan besökas i Vattenlagret på Vårdberget i Åbo 24.10–11.11.2018, ons-fre kl. 14-18, lör-sön kl. 12-18, fritt inträde.