Utställning i Humanisticum om arkitekt Gustaf Nyström och Åbo

Utställningen ”Arkitekt Gustaf Nyström och Åbo. Fem byggnader – fem berättelser” visas 28.9-27.10.2017 måndag–fredag kl 9–16 och söndag 1.10 kl. 11–16  i Humanisticum, Biskopsgatan 13 i Åbo (fritt inträde).  Vernissage arrangeras onsdag 27.9 kl. 18–20.

Med hjälp av fotografier, kopior av ritningar och skriftlig dokumentation berättar utställningen om de Åbobyggnader som arkitekten och professorn Gustaf Nyström (1856–1917) ritade och om hans kontakter till staden. Fem av hans verk har en central plats i Åbos byggnadshistoria: Saluhallen, Heidekens barnbördshus, Åbo konstmuseum och Finlands Banks kontor samt privatvillan Humanisticum på Biskopsgatan 13, som uppfördes för Ernst Dahlströms familj.

Utställningen har planerats av filosofie doktor Teppo Jokinen, som är expert på Gustaf Nyströms arkitektur. I december har det gått hundra år sedan Gustaf Nyström dog. Utställningen arrangeras av Stiftelsen för Åbo Akademi och är en del av stiftelsens 100-årsfestprogram. Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande och Bryggmaninstitutet.

Läs mera om utställningen