Pris

Per Brahe-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefull. Per Brahe-vetenskapspriset överräcks till av stiftelsens styrelse utsedd mottagare vid delegationens ordinarie höstmöte i december. Per Brahe-priset har hittills tilldelats 37 personer.

Per Brahe-prismottagare

Ralf Törngren-priset

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och priset utdelas till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller dess studentkår. Priset har under åren 2001-2018 utdelats till sammanlagt 16 personer.

Ralf Törngren-priset mottagare 2001-

Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning

Donnerska institutets pris