Understöd

Understöd till Åbo Akademi

 

Understöd till kulturen

Finlandssvenskt kulturarbete stöds bl.a. genom att upprätthålla Sibeliusmuseum, museet Ett Hem, konstnärshemmet Casa Haartman,  Kankas slott samt genom att ställa teaterbyggnaden till Åbo Svenska Teaters disposition.

Fondbidrag och bokslutslegat

En del av stiftelsens donatorer har fastställt att en bestämd andel av donationsfondens avkastning tilldelas Åbo Akademi eller Stiftelsen för Åbo Akademi såsom fondbidrag, eller till andra namngivna mottagare såsom bokslutslegat. Mera om dessa utdelningar kan du läsa via länkarna nedan.

Fondbidrag 2017

Bokslutslegat 2017

Övriga understöd

Läs mera om våra stipendier, pris och övriga understöd genom länkarna nedan.

Stipendier

Stipendiemedlen ur de av stiftelsen förvaltade stipendiefonderna samt övriga anslag för stipendier utdelas ttill största delen via andra organisationer, i huvudsak via Åbo Akademi.

Mera information finns i Åbo Akademis stipendieguide för studerande 

och för ÅA-doktorander, -forskare och –anställda.

 

 

 

 

Läs mera

Pris

Årligen premierar stiftelsen en framstående forskare med Per Brahe-prisetRalf Törngren-priset  ges åt en student eller akademianställd som gjort en väsentlig insats för studentkåren eller Åbo Akademi. Donnerska institutets forskarpris premierar aktuell och nypublicerad forskning inom ämnet religionsvetenskap vid ett nordiskt universitet.

Läs mera

Övriga understöd

Stiftelsens styrelse och skattmästaren kan på ansökan bevilja understöd och verksamhetsbidrag till ändamål som faller inom ramen för stiftelsens syfte. Ansökan är fritt formulerad innehållande en kostnadskalkyl och finansieringsplan. Undertecknad ansökan sänds per post eller e-post till stiftelsens kansli.

Namnen på dem som beviljats bidrag och understöd offentliggörs i och med att styrelsen eller skattmästaren fattat beslut om beviljandet. Namnen publiceras på stiftelsens hemsida och i årsberättelsen.

Styrelsen sammanträder 23.1, 27.3, 16.4, 5.6, 28-29.8, 3.10, 7.11 och 10.12.2018.