Varainhoito

Åbo Akademin säätiön omaisuus sijoitetaan pääasiassa

  • kiinteistöihin
  • osakkeisiin
  • korkoinstrumentteihin

Kiinteistösijoitukset toteutetaan etupäässä suorina sijoituksina kiinteistöihin tai osake-sijoituksina kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin. Osake- ja korkosijoitukset toteutetaan puolestaan pääasiassa suorina sijoituksina listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeisiin sekä yrityslainoihin, mutta myös sijoitusrahastoja käytetään sekä osake- että korkosijoitusten osalta.

Säätiön tarkoituksena on antaa taloudellista tukea ruotsinkieliselle yliopistolle Åbo Akademille sekä edistää suomenruotsalaista kulttuurityötä ja erityisesti tieteellistä tutkimusta. Säätiön omaisuutta on täten hoidettava tavalla, joka toisaalta tuottaa riittävästi kassavirtaa ja ylläpitää riittävästi likviditeettiä edellä mainitun tuen maksamiseksi, ja toisaalta tavalla, joka varmistaa maksujen ostovoiman säilymisen pitkälle tulevaisuuteen.

Säätiön hallitus on asettanut varainhoidolle strategisen tuottotavoitteen yltää neljän prosentin reaaliseen vuosituottoon.