Rahastot

Åbo Akademin säätiö hoitaa 407:ää rahastoa lahjoituskirjoissa ja testamenteissa annettujen periaatteiden mukaisesti. Näistä 339:ää rahastoa hoidetaan arvo-osuusjärjestelmässä, jossa rahastoja käsitellään kokonaisuutena tuotonjaon suhteen, mutta erillisinä käytettävissä olevien varojen jaossa, huomioiden kunkin rahaston säännöt. Arvo-osuusjärjestelmän rahastoista 161 on Åbo Akademin toimintaa tukevia, 125 stipendirahastoja ja loput 53 muita säätiön toiminnan tavoitteita tukevia rahastoja. Arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella hoidettavista 68 rahastosta 18 on rahastoja, joiden koko pääoma on sijoitettu voittoa tuottamattomiin kiinteistöihin (Åbo Akademin kiinteistöjä, ÅST:n teatterirakennus Turussa) ja 12 on muita, eritysehdoin varustettuja rahastoja. 38 on muistorahastoja, jotka sisältyvät säätiön omaan vapaaseen pääomaan.

 

Säätiön suoraan hoitaman omaisuuden lisäksi on sekä Suomessa että ulkomailla olemassa muiden laitosten hoitamia rahastoja ja säätiöitä, joiden tuotto ohjataan osittain tai kokonaan Åbo Akademin säätiön tai Åbo Akademin käyttöön.