Hallitus

Hallitus hoitaa säätiön hallintoa ja vastaa siitä, että säätiön toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuudesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu keskimäärin seitsemän kertaa vuodessa.

Hallituksen jäsenet 2018:

  • Kauppaneuvos Peter Boström, puheenjohtaja
  • KTM Ebba Dåhli
  • KTM, yrittäjä Timo Ketonen
  • Asianajaja, OTT Gisela Knuts, varapuheenjohtaja
  • KTM Johan Kronberg
  • Senior Advisor Jan Lång
  • VTM, kansanedustaja Stefan Wallin
  • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
  • Talousjohtaja Marian Westerlund, hallituksen sihteeri