Organisaatio

Operatiivinen tominta

Säätiön päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hän vastaa siitä, että toiminta noudattaa säätiön tarkoituksia, kirjanpito on säädösten mukaista ja varoja hoidetaan vakaasti.

Hallitus

Valtuuskunta nimeää hallituksen seitsemän jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenet ovat valtuuskunnan jäseniä.

 

Valtuuskunta

Åbo Akademin säätiön valtuuskunnassa on tällä hetkellä 48 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat ympäröivän yhteiskunnan läpileikkausta.

Toimintakertomukset

Inblick

Säätiön Inblick-vuosijulkaisuun voi tutustua tästä.