Donner-instituutti

Uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti on Åbo Akademin säätiön ylläpitämä yksityinen tutkimuslaitos. Instituutti perustettiin vuonna 1959 Uno ja Olly Donnerin tekemän mittavan lahjoituksen ansiosta. Lahjoittajien tahdon mukaisesti lahjoituksen tarkoituksena on ehdottoman tieteellisin perustein edistää uskontotieteellistä ja kulttuurihistoriallista tutkimusta. Donner-instituutti toteuttaa tätä tarkoitusta ylläpitämällä tieteellistä Steiner-kirjastoa, tukemalla tutkimusta instituutin alalla apurahoin sekä järjestämällä kongresseja ja seminaareja.

Donner-instituutin johtajana toimii dosentti Ruth Illman, puh. nro 020 786 1462, ruth.illman@abo.fi.

Donner-instituutin osoite: Humanisticum, Piispankatu 13, Turku.

Lue lisää Donner-instituutista.