Historia

1917 – 1981

Åbo Akademin säätiö perustettiin 18. kesäkuuta 1917 alkupääomanaan 35 yksityishenkilön lahjoittamat 3,47 miljoonaa markkaa. Perustamiskirjan mukainen tarkoitus oli käyttää lahjoitetun pääoman tuotto Åbo Akademi -nimisen, ruotsin kieltä opetuskielenä käyttävän korkeakoulun perustamiseen ja ylläpitämiseen Turussa. Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918, ja sitä ylläpidettiin säätiön perustamiskirjan periaatteiden mukaisesti ilman valtiollista tai kunnallista tukea aina 1950-luvun puoliväliin asti. Vuonna 1956 Åbo Akademi sai ensimmäisen kerran valtion tukea, joka tuolloin vastasi neljää prosenttia yliopiston koko budjetista. Vuodesta 1963 alkaen tukea maksettiin lakisääteisenä valtionosuutena. Vuosina 1970–1981 valtionosuus oli 75 prosenttia yliopiston toimintamenoista.

1981 – 2010

Ensisijainen vastuu Åbo Akademin taloudesta ja toiminnasta siirtyi Suomen valtion ja Åbo Akademin säätiön välisellä sopimuksella valtiolle 1. elokuuta 1981 alkaen. Sopimus turvaa osaltaan Åbo Akademin asemaa ruotsinkielisenä yliopistona, takaa akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen sopimuksen tekoajankohtana yliopistossa edustettuina olleilla koulutus- ja ainealueilla sekä mahdollistaa yliopiston kehityksen.
Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan säätiö sitoutuu ylläpitämään sen omistuksessa olevia kiinteistöjä, joissa Åbo Akademi toimi sopimuksen tekoajankohtana vuonna 1981. Säätiö on luovuttanut Åbo Akademille valtion määrärahoilla hankitut kirjallisuuskokoelmat, laitteistot ja irtaimiston. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saadut museo- ja muut kokoelmat on annettu Åbo Akademin säilytettäviksi ja velvoitettu yliopisto hoitamaan ja kehittämään niitä. Lisäksi säätiö luovuttaa vuosittain Åbo Akademille tuotot yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille tarkoitetuista stipendirahastoista sekä antaa käyttövaroja yliopiston käytettäväksi sopimuksen säädösten mukaisesti.

2010 –

Åbo Akademin oikeudellinen asema muuttui uuden yliopistolain astuessa voimaan 1. tammikuuta 2010. Sen mukaisesti Åbo Akademin nykyinen hallinnollinen muoto on julkisoikeudellinen laitos, jolla on oma taloutensa.

Lisätietoja säätiön synnystä ja lahjoittajistamme:

Donatorer jubileumsutstallning 1917-2007