Toiminta

Tärkein tehtävämme on Åbo Akademin tukeminen. Lisäksi säätiö ylläpitää ja rahoittaa instituutteja, museoita ja muita laitoksia tutkimuksen ja kulttuurin alalla sekä ylläpitää ja antaa säilytettäväksi kirja-, taide- ja tieteellisiä kokoelmia. Toimintamme tarkoitusten edistämiseksi omistamme, hallinnoimme, annamme vuokralle ja kehitämme kiinteistöjä, rakennuksia  ja asuntoja. Myönnämme palkintoja, avustuksia, apurahoja ja tukia sääntöjemme puitteissa

Säätiön tavoitteena on, että kaikkea sen toimintaa leimaa yhteiskunnallinen vastuu ja vaikuttavuus. Säätiön yhteiskuntavastuuta kuvaillaan VERSO-portaalissa.