The religious and ethnic future of Europe – kongress i Åbo

Donnerska institutet ordnar nästa vecka konferensen The religious and ethnic future of Europe tillsammans med religionsvetenskapen vid Åbo Akademi och Migratinsinstitutet. Denna konferens samlar internationellt ledande experter inom området för att diskutera kulturella, etniska och religiösa aspekter av den pågående demografiska förändringen. Mera information hittas på konferensens webbplats och facebook-sida.

Dessutom ordnas en för allmänheten öppen föreläsning på stadsbiblioteket den 13.6 kl 17.30-19.00. Forskaren Conrad Hackett från Pew Research Center i USA håller en för allmänheten öppen föreläsning om demografi och religiös förändring: ”Does demography doom the religiously unaffiliated to decline as a share of the world’s population?”. Föreläsningen är en del av Finland100-firandet. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Arrangörer är Migrationsinstitutet, ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi och Donnerska institutet. Mera information om evenemanget hittar du här.