Stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslutet 2016

Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhetsberättelse och bokslut 2016 har godkänts och finns att läsa här:

Verksamhetsberättelse 2016