Stiftelsens nya stadgar

Patent- och registerstyrelsen har 29.2.2016 registrerat stiftelsens nya stadgar.

Stiftelsens förra stadgar antogs av delegationen och stadfästes av justitieministeriet år 1981.

Stadgar 2016