Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhetsberättelse och bokslut 2017 har godkänts och finns att läsa här:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017