Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse och delegation sammanträder

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse sammanträder enligt följande:

24.3.2015 kl. 15.00 i Helsingfors

12.5.2015 kl. 14 i Åbo

1.9.2015 kl. 15.00 i Åbo

3.11.2015 kl. 16.30 i Helsingfors

9.12.2015 kl. 14.00 i Åbo

Delegationen sammanträder:

12.5.2015 kl. 17 i Åbo

9.12.2015 kl. 17 i Åbo