Stiftelsens delegation sammanträder för första gången i Vasa

Stiftelsens för Åbo Akademi delegation medlemmar möts i Vasa den 11 december 2017, då delegationen sammanträder i Academill. Det är första gången någonsin som delegationen sammankommer utanför Åbo. Stiftelsens stadgar uppdaterades nyligen och nu möjliggör de att delegationsmötet kan arrangeras även på annan ort än i Åbo.

”Delegationen ville uttryckligen hålla jubileumsårets sista möte i Vasa för att uppmärksamma Åbo Akademis verksamhet i Österbotten. Vi har firat vårt hundraårsjubileum hela året, och det här är första gången i vår historia som delegationen sammankommer utanför Åbo”, konstaterar delegationens ordförande Christoffer Taxell.

Delegationen bekantar sig med Åbo Akademis verksamhet i Österbotten. I samband med delegationsmötet utdelas också det betydande årliga vetenskapspriset Per Brahe-priset till en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd.