Stiftelsens årsberättelse 2016 digitalt

Bekanta dig med stiftelsens årsberättelse 2016 i digitalt format:

http://årsberättelse.stiftelsenabo.fi

Det går också att beställa den tryckta årsberättelsen genom att kontakta stiftelsen(at)stiftelsenabo.fi