Stiftelsens årsberättelse har utkommit

Stiftelsens årsberättelse 2017 har utkommit den 15 maj 2018 i samband med delegationens vårmöte.

Årsberättelsen är en presentation av stiftelsens 100-årsjubileumsår, som firades i arbetets tecken. Berättelsen innehåller information om det stiftelsen möjliggjorde under det gångna året gällande forskning, pris, bidrag och den museala verksamheten.

http://årsberättelse.stiftelsenabo.fi/