Stiftelsen för Åbo Akademi söker ny skattmästare

Stiftelsen för Åbo Akademi söker ny skattmästare. Under styrelsens ledning handhar skattmästaren som verkställande direktör förvaltningen av stiftelsens förmögenhet och svarar för stiftelsens operativa verksamhet.

Intresse för Åbo Akademi och den finlandssvenska kulturen, förtrogenhet med förmögenhetsförvaltning, erfarenhet av ledarskap och förmåga att jobba i nätverk väntar stiftelsen av den som visar intresse för uppdraget.

Närmare upplysningar ger Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande Peter Boström per e-post peter.bostrom@datic.fi eller tfn 044 550 9902 och Henrik Gustafsson, Managing Partner vid EMA Partners Finland, tfn 0400 771 111.

Konfidentiella ansökningar kan lämnas senast 18.6.2014 till Henrik Gustafsson, Managing Partner vid EMA Partners Finland per e-post h.gustafsson@ema-partners.com