Stiftelsen för Åbo Akademi säljer Strandkvarnen i Vasa och Malmgatan 5 i Åbo

Stiftelsen för Åbo Akademi har sålt sitt aktieinnehav i Bostads Ab Strandkvarnen i Vasa samt fastigheten på adressen Malmgatan 5 i Åbo.

Bostads Ab Strandkvarnen i Vasa är ett bostadsaktiebolag där Stiftelsen för Åbo Akademi har ägt fyrtionio procent av aktierna. Stiftelsen för Åbo Akademi säljer sitt aktieinnehav till Harry Schaumans stiftelse, som i och med köpet blir största aktieägaren i bostadsaktiebolaget. Byggnaden har tagits i bruk år 2002.

Fastigheten på Malmgatan 5 i Åbo, f.d Navigationsinstitutet, säljs till Eerikinkatu 21 Oy. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte fastigheten på Malmgatan 5 år 2012 av Ab Utbildning Sydväst då dåvarande Navigationsinstitutet flyttade till mer ändamålsenliga utrymmen i Auriga Business Center. Det har funnits endast temporär verksamhet i fastigheten sedan år 2012.

Tilläggsuppgifter:

Utvecklingsdirektör Bill Anckar, tfn 040 562 6150