Stiftelsen för Åbo Akademi säljer fastigheten Academill

Läs mera om affären i bifogade meddelande:

Pressmeddelande 17.11.16