Stiftelsen för Åbo Akademi ger Åbo Akademi 15 miljoner euro för spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi ger Åbo Akademi en 100-årsgåva i form av fortsatt finansiering av spetsforskning vid ÅA för upp till 1,5 miljoner euro per år i tio års tid under perioden 2019-2028. Dessutom får akademin 20 000 euro per år i tio års tid för att undervisande personal ska kunna göra studiebesök vid ett annat nordiskt universitet.

Med anledning av Åbo Akademis 100-årsjubileum har delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi beslutat att fortsätta finansieringen av spetsforskning vid Åbo Akademi med upp till 1,5 miljoner euro per år i tio års tid. De första nya spetsforskningsenheterna inleder sin verksamhet 1.3.2019. Den nya spetsforskningsfinansieringen gäller för perioden 2019-2028 och finansieringen koordineras av Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut.

När Åbo Akademi år 2008 fyllde 90 år fick universitetet en miljon euro per år i tio års tid för spetsforskning av Stiftelsen för Åbo Akademi. De nuvarande fyra spetsforskningsenheterna BrainTrain: taking the next step – träning för arbetsminnet, YARG – unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv, framtida förädling av skogens biomassa och FUNMAT – funktionella material för att reglera cellen, avslutar sin verksamhet i år. Flera av dem har rönt betydande framgång och också fått internationell uppmärksamhet. Spetsforskningsenheterna har utsetts genom en ansökningsprocess i två omgångar med en extern utvärderingspanel.

Delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi beslöt också från och med jubileumsåret 2018 i tio års tid finansiera reseunderstöd för undervisande personal vid Åbo Akademi. Stödet uppgår till 20 000 euro årligen. Universitetslärare, lektorer och akademilektorer vid ÅA som huvudsakligen undervisar kan ansöka om resebidrag till ett annat nordiskt land för att bekanta sig med undervisningen vid något universitet. Syftet är att ÅA:s undervisande personal ska lära sig mer om digitaliserad undervisning, värduniversitetets pedagogik och skapa samt få ny kunskap att använda i sitt dagliga undervisningsarbete.