Stiftelsen för Åbo Akademi 100 år

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades för 100 år sedan. Den 18 juni 1917 undertecknades stiftelseurkunden, vilket man kunde läsa om i Åbo Underrättelser tisdagen den 19 juni 1917.

Jubileumsåret firas i arbetets tecken. 14.6.2017 sammanträdde stiftelsens delegation till ordinarie vårmöte i Sibeliusmuseum. Efter mötet höll årets professor Erik Bonsdorff, innehavaren av CO Tallgren-professuren i marinbiologi ett anförande om Östersjöns ekologi och miljö och årets Ralf Törngren-pris utdelades till nat. stud. Milla Stenström.

15.6.2017 arrangerades jubileumsårskaffebjudning vid Arken i akademikvarteren för tidigare och nuvarande stiftelsepersonal och ÅA-personal.