Stiftelsen deltar i tävlingen ”Sekelskaparna”

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid, därför stöder stiftelsen innovationstävlingen ”Sekelskaparna”, vars mål är att ta fram projekt och innovationer som främjar ungdomarnas välmående i framtiden. ”Vuosisadan rakentajat – Sekelskaparna” är en för alla öppen tävling som finansieras gemensamt av 40 stiftelser och fonder. Tävlingen är stiftelsernas gemensamma present till Finlands 100-åriga självständighet.

Läs mera om tävlingen på ”Sekelskaparnas” webbplats.