Stiftelsen besökte Husö biologiska station

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse besökte 31.8.2016 i samband med sitt strategimöte på Åland även Husö biologiska station på Bergö i Finströms kommun.

Husö, som är Åbo Akademis fältstation, lyder under ämnesområdet Biologi (Miljö-och marinbiologi) inom institutionen för Biovetenskaper. Husö fungerar i huvudsak som bas för akvatiska studier men även botaniska, mykologiska och entomologiska studier utförs. Professor Erik Bonsdorff med sina kolleger informerade stiftelsens styrelse om verksamheten.

huso-styrelsens-besok-2016_08

Styrelsemedlemmarna tar del av professor Erik Bonsdorffs information om verksamheten på Husö.