Stiftelsedagen firades 1.10.2016 på Thalia-torget i Åbo

Stiftelserna och fonderna i Egentliga Finland gjorde en gemensam satsning med att uppmärksamma Stiftelsedagen 1.10.2016 på Thalia-torget i Åbo. Evenemanget var avgiftsfritt och målgruppen var den stora allmänheten som rörde sig i centrum av Åbo.

Stiftelsedagen, som firas i mer än 20 europeiska länder samtidigt, är ett ypperligt tillfälle för stiftelser och fonder att berätta om sin verksamhet för allmänheten.

Det högklassiga programmet innehöll musik, teater, dans, recitationer, sjukhusclowner, vetenskapliga diskussioner och faktapaket om stiftelserna.

Avsikten är att fortsätta samarbetet mellan de lokala stiftelserna och fonderna och att fira Stiftelsedagen i Åbo även nästa år.