Stiftelsedag 1.10.2014

En stiftelsedag firas för första gången i Finland den 1 oktober 2014. Införandet av en årlig stiftelsedag har skett på initiativ av Delegationen för stiftelser och fonder. Stiftelsedagen firas denna gång under temat ”Perintöä jaossa”. Målsättningen med dagen är att informera om stiftelsers och fonders verksamhet och fästa allmänhetens uppmärksamhet vid den nytta de gör. Dagen uppmärksammas även i 20 andra europeiska länder.

Läs mera om dagens händelser: http://www.saatiopalvelu.fi/saatiopaiva/tapahtumat.html