Skattmästare Lasse Svens ny ordförande för Veritas Pensionsförsäkrings styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse har 21.1.2015 utnämnt Stiftelsens för Åbo Akademiskattmästare Lasse Svens till ny ordförande. Som vice ordförande fortsätter chefsekonom Ralf Sund (FTFC).

Styrelsen har också utsett ledamöterna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet. Lasse Svens utsågs till ordförande för placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar är verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK) och chefsekonom Olli Koski (FFC). Till utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet valdes Lasse Svens, Ralf Sund och sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK). Skattmästare Svens är ordförande för båda utskotten.

Styrelsens sammansättning finns i sin helhet på adressen www.veritas.fi.