Sijoitusjohtaja Christian Backholmin haastattelu säätiön sijoitusstrategiasta

FBNW Nordic Asset Management Insight on 27.2.2018 julkaissut kotisivuillaan sijoitusjohtaja Christian Backholmin  haastattelun Åbo Akademin säätiön sijoitusstrategiasta otsikolla “Active stock picking and a room with a view”.

FBNW on ruotsalainen finanssialan julkaisu Pohjoismaisesta institutionaalisesta sijoittamisesta.