Säätiölle merkittävä lahjoitus Hedvigs minne rf-yhdistykseltä

Hedvigs minne rf -yhdistys lahjoittaa taiteilijakoti Casa Haartmanin sekä mittavan taidekokoelman Åbo Akademin säätiölle. Noin 10 miljoonan euron arvoinen lahjoitus on suurin yksittäinen lahjoitus, jonka säätiö on vastaanottanut lähes kahteenkymmeneen vuoteen.

Hedvigs minne rf -yhdistys on ylläpitänyt taiteilija Axel Haartmanin ja hänen vaimonsa Hedvigin kotina toiminutta Casa Haartmania Naantalissa Axel Haartmanin kuoleman jälkeen vuodesta 1969. Yhdistyksen tarkoitus on edistää tieteellistä tutkimusta ja luovaa taiteellista työtä Suomessa. Lahjoitus käsittää osoitteessa Luostarinkatu 3 sijaitsevan kiinteistön, mittavan taide- ja esinekokoelman sekä merkittävän sijoitussalkun.

Arkkitehti Erik Bryggmanin vuonna 1926 suunnittelema Casa Haartman edustaa 1920-luvun klassisismia italialaisin vaikuttein. Alkuperäisessä asussaan säilytetyn taiteilijakodin taidekokoelmassa ovat edustettuina muun muassa Victor Westerholm, Fanny Churberg, Hélène Schjerfbeck ja Axel Haartman itse. Taidekokoelma koostuu muun muassa noin kuudesta sadasta Axel Haartmanin teoksesta, luonnoksista, tekstiileistä, kirjoista, esineistä ja lukuisista muiden taitelijoiden tekemistä teoksista.

Toimintaa on tähän asti harjoitettu vapaaehtoisvoimin, ja koti on ollut avoinna lähinnä ryhmille ja pienemmille tapahtumille. Yhdistyksen hallitus on iloinen, että omaisuus jatkossa on Åbo Akademin säätiön hallinnassa.

Yhdistys on myös jakanut tukea taiteilijoille ja tutkijoille Axel Haartmanin toiveiden mukaisesti. Yhdistyksen hallituksen mukaan Åbo Akademin säätiöllä on tarkoituksensa ja valmiiden verkostojensa kautta hyvät edellytykset löytää sopivia tuensaajia. Toiveena on myös, että taidekokoelma ja taiteilijakoti tavoittavat jatkossa laajemman yleisön, yhdistyksen hallitus toteaa.