Ralf Törngren -priset

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett ”Ralf Törngren-pris”. Prissumman uppgår till 6 000 euro och priset utdelas till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller dess studentkår. Priset har  under åren 2001-2011 utdelats sammanlagt åtta gånger.

Ralf Törngren -priset 2013 till studerande Katarina Kiiskinen och studerande Raine Katajamäki

Ralf Törngren priset utdelades av stiftelsens styrelseordförande Peter Boström i samband med delegationens vårmöte den 14 maj 2013

År 2012 utdelades inget Ralf Törngren-pris

Ralf Törngren (1899- 1961)

Ralf Törngren var den drivande kraften bakom det första regelbundna statsstödet till dåvarande Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
Ralf Törngren var bl.a. lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927-1936, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948, medlem av direktionen för Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1931-1948 och ordförande 1958-1961, medlem i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation 1933-1961, viceordförande för dess styrelse 1948-1961 och delegationens ordförande 1958-1961.
Ralf Törngren inledde sin ministerbana 1944 som socialminister och därefter på olika ministerposter bl.a. som finans-, utrikes- och statsminister. Han avled 1961 som sittande utrikesminister och riksdagsledamot for Svenska folkpartiet. Törngren är den enda medlem av Svenska folkpartiet som varit statsminister.

Ralf Törngren-priset, mottagare sedan år 2001-