Ralf Törngren-priset till pol. stud. Alexander Lång

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och dess studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och delas ut till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

I år tilldelades priset politices studerande Alexander Lång (f. 1991 i Helsingfors). Priset överräcktes av styrelseordföranden för Stiftelsen för Åbo Akademi, kommerserådet Peter Boström i samband med delegationens vårmöte den 12 maj 2015.

Alexander Lång tilldelas priset för sitt starka engagemang för akademins studenter och studentkårens verksamhet. Alexander Lång har innehaft en rad med förtroendeuppdrag och uppgifter inom Åbo Akademis Studentkår och Åbo Akademi. Bland annat är Lång för närvarande ordförande för Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige, samt ordinarie medlem i fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Han deltog även aktivt i utvecklingsarbetet med de nya breda kandidatutbildningarna. År 2014 var Lång ordförande för studentkårens styrelse och före det ordförande för Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. Alexander Lång studerar offentlig förvaltning med masskommunikation som biämne.

Ralf Törngren-priset, mottagare sedan år 2001-

Ralf Törngren (f. 1899 i Uleåborg d. 16.5.1961 i Åbo) inledde sin ministerbana 1944 som socialminister och verkade senare som finans-, utrikes- och statsminister. Han avled 1961 som sittande utrikesminister och riksdagsledamot för Svenska folkpartiet. Törngren är den enda medlem av Svenska folkpartiet som varit statsminister; 169 dagar år 1954.

I sin hemkommun Åbo var Törngren medlem av både stadsfullmäktige 1929–1945 och stadsstyrelsen 1931–33 och 1936. Törngren blev student i Åbo 1917 och FK från Åbo Akademi 1922; promoverades till FM 1927. Under tiden 1923–1924 var han ordförande för Åbo Akademis studentkår. FM Ralf Törngren var bl.a. lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927-1936 och skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948. Han var medlem av direktionen för Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1931–1948 och ordförande 1958–1961. Törngren var också medlem av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation 1933–1961, viceordförande för dess styrelse 1948–1961 och ordförande sedan 1958.

Under sin tid som riksdagsledamot hade Törngren otaliga viktiga förtroendeuppdrag både i sin valkrets, inom företag samt nationella och internationella samfund. År 1958 promoverades Ralf Törngren till hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.