Ralf Törngren-priset till pol. kand. Fredrika Åkerö och nat. kand. Esbjörn Hägerstedt

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och dess studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och delas ut till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår.

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutit dela ut Ralf Törngren-priset till två personer: politices kandidat Fredrika Åkerö och kandidat i naturvetenskaper Esbjörn Hägerstedt. Priset överräcktes av styrelseordföranden för Stiftelsen för Åbo Akademi, kommerserådet Peter Boström i samband med delegationens vårmöte torsdagen den 8 maj 2014 på Kankas gård i Masku.

Fredrika Åkerö har engagerat sig såväl samhälleligt som i uppgifter inom Åbo Akademis Studentkår och Åbo Akademi vid sidan av sina studier. Bland annat har hon varit ledamot i studentkårens fullmäktige och medlem i Åbo Akademis styrelse. Utöver detta är hon politiskt aktiv, bland annat som fullmäktigeledamot i sin hemstad Raseborg.

Esbjörn Hägerstedt har innehaft en rad förtroendeuppdrag, bland annat har han varit ledamot i studentkårens fullmäktige, styrelsemedlem i studentkårens ekonomidirektion, medlem i institutionsrådet vid institutionen för naturvetenskaper och medlem i Åbo Akademis styrelse.

Båda får beröm för sin aktivitet och sitt engagemang särskilt i att föra studenternas talan och för viljan att utveckla Åbo Akademi. Stiftelsen för Åbo Akademi har beslutat tilldela Fredrika Åkerö och Esbjörn Hägerstedt Ralf Törngren-priset för deras helhjärtade insatser för studentkårens och Åbo Akademis bästa.

Priset har under åren 2001-2014 utdelats till sammanlagt 12 personer (förteckning över Ralf Törngren-priset mottagare sedan år 2001-).