Ralf Törngren-priset till Ann-Katrin Bender

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och dess studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och delas ut till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

I år tilldelades priset PM, ekonomie studerande Ann-Katrin Bender (f. 1988 i Tenala). Priset överräcktes av stiftelsens styrelseordförande kommerserådet Peter Boström i samband med delegationens vårmöte tisdagen den 10 maj 2016 i Sibeliusmuseum i Åbo. Ann-Katrin Bender tilldelades priset för sitt mångåriga och breda engagemang såväl för Åbo Akademi som för Åbo Akademis studentkår. Hon nominerades av fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Fakultetens dekanus Malin Brännback säger att Bender precis är en sådan person som ska tilldelas Ralf Törngren-priset. – Beskrivningen på möjliga kandidater passade henne mitt i prick. Det är sällan man hittar en kandidat som fyller alla kriterier för priset, men det gör Ann-Katrin Bender, säger Brännback. Bender är politices magister från Åbo Akademi och studerar nu för ekonomie magisterexamen vid Åbo Akademi. Hon har varit generalsekreterare för Åbo Akademis studentkår, studerandemedlem i arbetsgruppen för Åbo Akademis strategirevidering, och är under pågående mandatperiod (2016–2017) studentrepresentant i Åbo Akademis styrelse.

Bild: http://bildbank.abo.fi/Login.jsp?colID=aBis3RQ5 Foto: Åbo Akademi

Ralf Törngren (f. 1899 i Uleåborg d. 16.5.1961 i Åbo) inledde sin ministerbana 1944 som socialminister och verkade senare som finans-, utrikes- och statsminister. Han avled 1961 som sittande utrikesminister och riksdagsledamot för Svenska folkpartiet. Törngren är den enda medlem av Svenska folkpartiet som varit statsminister; 169 dagar år 1954. I sin hemkommun Åbo var Törngren medlem av både stadsfullmäktige 1929–1945 och stadsstyrelsen 1931–33 och 1936. Törngren blev student i Åbo 1917 och FK från Åbo Akademi 1922; promoverades till FM 1927. Under tiden 1923–1924 var han ordförande för Åbo Akademis studentkår. FM Ralf Törngren var bl.a. lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927–1936 och skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948. Han var medlem av direktionen för Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1931–1948 och ordförande 1958–1961. Törngren var också medlem av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation 1933–1961, viceordförande för dess styrelse 1948–1961 och ordförande sedan 1958.

Ralf Törngren-priset, mottagare 2001-