Picasso at work

Stiftelsens för Åbo Akademi samarbete med Hjelt Art Foundation resulterade den 15 oktober 2013 i en föreläsning om utställningen Picasso at work – Through the lens of David Douglas Duncan som gavs av kuratorerna Stephanie Ansari och Tatyana Franck för inbjudna gäster. Hjelt Art Foundation  finansierar årliga föreläsningar såväl i Åbo som i Helsingfors med framstående konstnärer, arkitekter och kuratorer.

Läs mera om hur utställningen PICASSO AT WORK  kom till.