Per Brahe-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskillt värdefullt. Per Brahe-vetenskapspriset överräcks till av stiftelsens styrelse utsedd mottagare vid delegationens ordinarie höstmöte i december. Per Brahe priset har hittills tilldelats 31 personer och det senaste tilldelades PhD Parvez Alam, Inst. för kemiteknik 10.12. 2012.

Prismottagare