Pehr Kalms växter -utställning i museet Ett hem

Välkomna att bekanta er med utställningen Pehr Kalms växter i museet Ett hem, Biskopsgatan 14. Utställningen är öppen fram till midsommaren under museets öppethållning: tisdagar och fredagar kl. 11-16, övriga dagar kl. 12-15, måndagar stängt.

Pehr Kalms växter -utställningen är en del av projektet Pehr Kalms växtkunskap finansierat av Svenska kulturfonden. I projektet undersöks de växter som Pehr Kalm hämtade till Finland och hans forskning kring dessa växter. I forskningsmaterialet ingår Pehr Kalms egna reseskildringar, brev, föreläsningar, herbarier och samtida doktorsavhandlingar.

I miljökonstverket Pehr Kalm Revival på Biskopsgatan 17 växer det växter som hämtats från Nordamerika och som namngivits efter akademiprofessorn Pehr Kalm. Längs med Biskopsgatan har det ytterligare planterats andra exotiska växter från Nordamerika, växter som Kalm beskrev i sina reseanteckningar från sin forskningsresa i mitten av 1700-talet. Dahlströms skvär på Biskopsgatan har iståndsatts med en egen azaleasamling.

I projektet kring Pehr Kalm på Biskopsgatan medverkar följande: konstnären Jan-Erik Andersson, museet ”Ett hem”, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo stad, Åbo Energi, Biskopsgatans invånarförening och projektet Pehr Kalms växtkunskap.