Öppet hus i Observatoriet på Stiftelsedagen 1.10.2015 kl. 13-16

Egentliga Finlands stiftelserepresentanter samlades för första gången 29.9.2015 för planering av en lokal Stiftelsedag. Avsikten var att bekanta sig och planera inför kommande samarbete och för arrangemang för firandet av Stiftelsedagen 1.10.2016. Sammankomsten var ett avgörande steg i samarbetet mellan de lokala stiftelserna. Stiftelserna i Egentliga Finland arrangerar inte ännu detta år något större publikevenemang, men några av stiftelserna firar dagen genom att öppna dörrarna för allmänheten.

Både i Stiftelsens för Åbo Akademi kansli i Observatoriet i Vårdbergsparken och i Donnerska institutet i Humanisticum på Biskopsgatan 13 i Åbo är det öppet hus 1.10.2015 kl. 13-16.

Delegationens för stiftelser och fonder VD Liisa Suvikumpu konstaterade vid mötet att det arbete som stiftelserna står för är rätt så okänt för många finländare. Stiftelsedagen är därför ett utmärkt tillfälle att berätta om stiftelsernas verksamhet och insatser.

Mötet för de lokala stiftelserna arrangerades av Stiftelsen för Åbo Akademi, Turun Yliopistosäätiö, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet och Finska Kulturfondens fond i Egentliga Finland. I mötet, som arrangerades i Stiftelsens för Åbo Akademi kansli i Observatoriet deltog representanter för 24 lokala stiftelser.

Pressmeddelande

stiftelsedagen_rgb