Nyanställningar

Mika Soinio har anställts som projekt- och byggledare vid Stiftelsens för Åbo Akademi fastighetsavdelning med tillträde den 8 januari 2014. Som projekt- och byggledare kommer Soinio att leda och driva stiftelsens ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Han bär också huvudansvaret för det löpande underhållet i stiftelsens fastigheter. Mika Soinio kommer från Skanska Talonrakennus Oy där han varit anställd som projektchef.

Kimmo Kangas har anställts som fastighetsskötare för Kankas gård i Masku med tillträde den 7 januari 2014.