Nya medlemmar i stiftelsens styrelse och delegation 1.1.2017

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 14 december 2016 valdes till nya medlemmar i delegationen för perioden 1.1.2017–31.12.2021 teknologiedirektör, TkD Heidi Fagerholm, bosatt i Kyrkslätt, VD, DI Leif Frilund, bosatt i Esbo och skattmästare, EM Lasse Svens, bosatt i Åbo.

Minister Christoffer Taxell återvaldes till delegationens ordförande och regeringsrådet Paulina Tallroth till dess viceordförande för år 2017.

EM Ebba Dåhli valdes till ny medlem i styrelsen för perioden 1.1.2017–31.12.2019 och DE Johan Kronberg återvaldes till medlem i styrelsen för samma period. Övriga styrelsemedlemmar är kommerserådet Peter Boström, EM, företagaren Timo Ketonen, advokat, JD Gisela Knuts, Senior Advisor Jan Lång och riksdagsledamot, PM Stefan Wallin.

Delegationens ordförande minister Christoffer Taxell tackade avgående delegationsmedlemmarna Martin Granholm, Pekka Kuusniemi, Kjell Sundström och Georg Henrik Wrede för värdefulla insatser i stiftelsens delegation. Ett speciellt tack riktades till industrirådet Martin Granholm för mångårigt engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi till fromma.